Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
Orzamento 2014 PDF Imprimir Correo-e

ORZAMENTO 2014


INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
3.132.715,35 €
Capítulo 2
Impostos indirectos
120.570,00 €
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
1.807.684,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
3.348.026,22 €
Capítulo 5Ingresos Patrimoniais
35.557,00 €
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
1.756.708,77 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
500.000,00 €
TOTAL INGRESOS
10.800.261,34 €

GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
3.116.199,02 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
2.706.160,00 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
220.750,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
1.182.360,00 €
Capítulo 5
Ingresos Patrimoniales
78.303,90 €
Capítulo 6
Investimentos reais
2.609.518,42 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
3.000,00 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
784.970,00 €
TOTAL GASTOS
10.800.261,34 €


 

?>