Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Pleno Ordinario | 11 de novembro
Pleno Ordinario | 11 de novembro PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 11 Novembro 2020 14:20

O Salón de Actos da Casa da Cultura do Concello de Verín acolleu esta maña unha sesión ordinaria na que se abordaron os seguintes puntos:

 

1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DE DATA 23/10/2020

2. Expediente 3636/2020. PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2021

3. RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL 2/2.020, DE FACTURAS 2.019, 2.018 E ANTERIORES, E EXPTE. MODIFICACIÓN CRÉDITOS NO ORZAMENTO 2.020, SUPLEMENTOS CREDITO E CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO Ó REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA DA LIQUIDACIÓN DO ANO 2.019

4. DAR CONTA DA APROBACIÓN POR DECRETO DO CONCELLEIRO DELEGADO DE ECONOMÍA E FACENDA, DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2.019

5. INFORMACIÓNS E OUTROS ASUNTOS DA PRESIDENCIA

6. DAR CONTA DOS DECRETOS DITADOS POLA ALCALDÍA E POLAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, DENDE O 07/10/2020 ATÉ O 05/11/2020, AMBAS AS DÚAS DATAS INCLUÍDAS

7. ROGOS E PREGUNTAS

Tras aprobar por unanimidade a acta da anterior sesión extrordinaria urxente, o presidente, Gerardo Seoane, someteu votación solicitar a inclusión no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais para o exercicio 2021 da Deputación Provincial de Ourense as seguintes actuacións, requerimento que tamén foi aprobado por unanimidade:

 

1ª.- Acceso á vivendas 1º de Maio dende a Estrada de Laza (OU-113) por un importe de 48.000 euros

 

2ª.- Asfaltado Rúa  Muiño da Veiga, por un importe de 48.000 euros

 

Por outra banda, aprobouse por  12  votos a  favor  (7 PSdeG-PSOE e  5 BNG) e  4 abstencións (PP) o  recoñecemento  extraxudicial  de  créditos,  num.   2/2.020,  por importe  de  1.773.974,83 euros das facturas,  dos anos   2.019, 2.018  e  anos anteriores, polo que levantarase o reparo de intervención para todas estas facturas, procedendo o pago das mesmas.

Na sesión plenaria tamén se deu conta da aprobación, por decreto do concelleiro delegado de Economía e Facenda, da liquidación do orzamento do ano 2019 así como dos decretos ditados pola alcaldía e polas distintas concellarías delegadas, en materia de administración local,  dende  o  07/10/2020  até  o  05/11/2020, ambas as dúas datas incluídas.

O Partido Popular presentou ante o pleno municipal unha moción sobre o IVE das mascarillas, luvas e hidroxeles desinfectantes. O voceiro municipal, Diego Lourenzo, explicou a proposta «foi presentada 30 minutos antes da sesión non  seguindo  o procedemento habitual  de  presentala  con  antelación para  poder  estudiarse;  de  facelo  así,  incorporaríase  á sesión porque podería estudiarse antes. Ademais», continuou Lourenzo «todo sabemos que  non é unha  competencia municipal, pódese instar pero o Pleno  non é foro para  debatir este punto.»

Procedeuse á votación  da urxencia do asunto e, por 12 votos en contra  (7 PSdeG- PSOE e 5 BNG) e 4 votos a favor (PP),  non se aprobou a urxencia do mesmo e polo tanto  non se incorporou á Orde do Día da sesión.

Por último,  no apartado de rogos e preguntas interviú o portavoz do grupo popular Juan Manuel Jiménez Morán que inquiriu sobre as facturas que quedan pendentes de aplicación (conta  413. 1) no Concello ao que o tenente de alcalde, Diego  Lourenzo Moura  respondeulle que  «están no  expediente,  pero non queda ninguna factura  pendente».

 

 

 

 

 

 

 

 
EBC


Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

CoronaVirus
Buzón do Cidadán

IOP

IOP Definitivo

PEID 2019

PEID Definitivo

Plan Xeral de Ordenación Urbana

Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>