Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Anuncio de adxudicación provisional da obra na rúa Río Búbal
Anuncio de adxudicación provisional da obra na rúa Río Búbal PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 06 Agosto 2008 12:28
ANUNCIO DE ADXUDICACION PROVISIONAL DA OBRA: abastecemento, saneamento e beirarrúas na rúa Río Búbal de Verín

En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, faise pública a resolución de adxudicación provisional do procedemento negociado sen publicidade para a contratación da execución da obra "Abastecemento, saneamento e beirarrúas na rúa Río Búbal de Verín" aprobado por Decreto desta Alcaldía de 06 de agosto de 2008, co seguinte contido:
" Logo de ter lugar a contratación para adxudicar as obras que despois se referenciarán, mediante procedemento negociado sen publicidade e, consonte coa acta que contén as actuacións que realizou a Mesa de contratación, así como a súa proposta:

PRIMEIRO.- Declarar válida a licitación que se realizou e en consecuencia adxudicar provisionalmente a seguinte:

OBRA: abastecemento, saneamento e beirarrúas na rúa Río Búbal de Verín.
ADXUDICATARIO: Excavaciones Vipeca, SL
DOMICILIO: Avda. de Laza, 22, Verín-Ourense
PREZO SEN IVE: 76.899,21 euros.
IVE: 12.303,87 euros
TOTAL: 89.203,08 euros

MELLORAS:

- 2 bancos de 2 m de lonxitude formado por dobre pé.

GARANTÍA DEFINITIVA: 3.844,96 €

DIRECTORA TÉCNICA: Mª Dolores Arteche Casas, enxeñeira de camiños, canles e portos.

SEGUNDO.- Notificar a adxudicación provisional a todos os candidatos que non resultaron adxudicatarios.

TERCEIRO.- Notificar e requirir ao adxudicatario para que no improrrogable prazo de15 DÍAS HÁBILES seguintes ao da notificación deste acordo aporte o documento constitutivo da garantía definitiva polo importe que se sinalou, como requisito previo á sinatura do contrato, así como os seguintes documentos:

- Documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

- Resgardo de constitución da garantía definitiva.

CUARTO.- Publicar a adxudicación provisional do contrato mediante anuncio no perfil do contratista situado na páxina web www.verin.net."

A alcaldesa en funciónsMª Carmen Pardo López
 
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

En que mesa voto?

Compostaxe

Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PMPCI

PEID PREGUIZA

PEID Caldeliñas

Plan Xeral de Ordenación Urbana

PXOM APROBACION INICIAL

Peprich a fecha 2023


Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>