Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
Orzamento 2011 PDF Imprimir Correo-e
Luns, 24 Outubro 2011 12:42

ORZAMENTO 2011


INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
2.233.800,09 €
Capítulo 2
Impostos indirectos
128.560,00 €
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
1.457.205,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
3.744.083,91 €
Capítulo 5
Ingresos patrimoniais
19.060,00 €
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
272.373,21 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
382.620,05 €
TOTAL INGRESOS
8.336.702,26 €


GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
3.421.517,31 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
2.461.233,92 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
147.940,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
813.482,50 €
Capítulo 6
Investimentos reais
659.054,27 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
29.894,22 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
425.700,00 €
TOTAL GASTOS
8.057.822,222.320.880,31 €
 

?>