Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
orzamento 2008 PDF Imprimir Correo-e

 

ORZAMENTO 2008

 

INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
2.106.962,94 €
Capítulo 2
Impostos indirectos
252.300,00 €
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
1.704.627,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
3.261.730,00 €
Capítulo 5
Ingresos patrimoniais
23.755,24 €
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
236.574,89 €
Capítulo 8
Activos financeiros
81.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
428.292,08 €
TOTAL INGRESOS
8.095.242,15 €

GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
3.397.575,83 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
2.046.980,90 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
197.280,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
713.550,00 €
Capítulo 6
Investimentos reais
1.117.613,64 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
112.949,70 €
Capítulo 8
Activos financeiros
81.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
428.292,08 €
TOTAL GASTOS
8.095.242,15 €
 
 
 

?>