Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Pleno ordinario
Pleno ordinario PDF Imprimir Correo-e
Luns, 13 Outubro 2008 20:26
O Salón de Plenos do Concello de Verín acolleu esta tarde unha sesión ordinaria na que se abordaron os seguintes puntos:
1. - Aprobación, se procede, do borrador da acta de sesión ordinaria de data 08.9.2008 (Acta nº 11/2008).
2. - Aprobación definitiva do estudo de detalle tramitado a instancia de Juan Manuel del Río Lorenzo.
3. - Ratificación do decreto da alcaldia de data 16.9.2008 relativo ao desenvolvemEnto de redes de telecomunicación sen fíos de acceso a internet de banda larga.
4. - Ratificación do decreto de alcaldía de data 18.9.2008 sobre fixación festas locais deste Concello para o ano 2009.
5. - Moción do grupo municipal do PP sobre reforma urxente do financiamento local.
6. - Incorporación do Concello de Verín á Fundación Galega Centro de Desenvolvemento Cooperativo de Verín.
7. - Dedicación do Día das Letras Galegas a Xesús Taboada Chivite.
8. - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local mediante a ocupación, con fins lucrativos, con instalacións, redes de antenas, do solo, subsolo e voo das vías públicas municipais, constituída a favor de empresas explotadoras, subministradoras ou prestadoras de servizos de telefonía móbil.
9. - Dar conta dos decretos ditados pola alcaldía e polas distintas concellarías delegadas, en materia de administración local, dende o día 04.9.2008 até o 08.10.2008, ambas as dúas datas incluidas.
10. - Informacións e outros asuntos da Presidencia.
11. - Rogos e preguntas.

Na pleno aprobáronse por unanimidade os seguintes puntos:
- Completar e reaxustar as aliñacións oficiais previstas nos planos de ordenación das normas subsidarias de planeamento do Concello de Verín nas rúas Río Mente e Camiño dos Coutos -estudo tramitado a instancia de Juan Manuel del Río Lorenzo-.
- Ratificación do decreto de Alcaldía de data 16.9.2008 relativo a pór a disposición da Fundación para o fomento da calidade industrial e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia -durante toda a vixencia do proxecto para o desenvolvemento de redes de telecomunicacións sen fíos de acceso a Internet de banda larga en polígonos industriales ou parques empresariais- un espazo de 7 x 5 metros da parcela B-2-A situada no Polígono de Pazos, así como todos os terreos necesarios para a execución das obras.
- Festivos locais para o ano 2009: 25 de febreiro (Mércores de Cinza) e 8 de setembro (Nosa Señora dos Remedios), nesta ocasión non se propón o 17 de xaneiro (San Antón) porque é sábado e só sería festivo medio día para a maioría da xente.
- Moción do grupo municipal do PP sobre a reforma urxente do financiamento local na que se acordou o seguinte: esixir ó Goberno o aumento das transferencias económicas do Estado ós concellos, iniciar as negociacións para reformar as facendas locais, delimitar na futura Lei de Bases de Réxime Local as competencias dos Concellos e das Deputacións Provinciais e solicitar a creación dun Consello Local de Política Financieira. Esta moción aprobada por unanimidade de todas as forzas políticas incluiu dúas enmendas do BNG -inclusión de que se teña en conta a dispersión e envellecemento poboacional e a sustitución da palabra “Nación” pola de “Estado”. Ademais, no referente a mesma cuestión o PSdeG-PSOE presentou a seguinte moción, tamén aprobada por unanimidade -na súa ratificación e posterior votación-, na que a corporación municipal acordou: expresar a vontade de apoiar á FEMP durante o proceso da negociación que está realizando en representación e defensa dos intereses de todas as entidades locais, incrementar a proposta de previsións para o exercicio orzamentario do ano 2009 e solicitar ao Goberno o compromiso de mellorar o financiamento local, entre outros.
- Incorporación do Concello de Verín á Fundación Galega Centro de Desenvolvemento Cooperativo de Verín -construído pola Consellería de Traballo no marco do proxecto Desqoop 'Desarrollo rural transfronterizo de base cooperativa, Galicia-Norte de Portugal”- e a designación do alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán, como representante do Concello de Verín nesta fundación.
- Constitución da Comisión Xesús Taboada Chivite -previa invitación do Concello de Verín á familia do autor, á Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, ao Museo Arqueolóxico e ao Museo do Pobo Galego- para desenvolver, de forma conxunta, un amplo programa de actuacións con motivo do 35 aniversario do pasamento do autor. Así como, captar adhesións entre as institucións e a intelectualidade galega e concienciar aos membros da Real Academia Galega para que no ano 2011 ou no 2012 se adique o Día das Letras Galegas a este intelectual verinense.
- Aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do domino público local mediante a ocupación, con fins lucrativos, con instalacións, redes de antenas, do solo, subsolo e voo das vías públicas municipais, constituída a favor de empresas explotadoras, subministradoras ou prestadoras de servizos de telefonía móbil.

Ademais, nesta sesión plenaria presentáronse as seguintes mocións:

- Aprobación da execución das obras de acondicionamento, abastecemento, saneamento e alcantarillado na rúa Cancelón. Esta moción, presentada polo PSdeG-PSOE, foi rexeitada na súa ratificación de urxencia cos votos en contra do PP, debido a que esta obra xa está presupostada para o exercicio 2009.

- Adopción dun acordo que permita solucionar os problemas de transporte dos veciños de Queirugás. Neste caso, a moción presentada polo PSdeG-PSOE foi rexeitada na súa ratificación de urxencia polo PP, xa que posteriormente este grupo municipal presentou unha moción relativa a mesma cuestión e que foi aprobada tanto na súa ratificación de urxencia como na votación cos votos do PP, BNG, ADEI-O e VER.IN -abstención do PSdeG-PSOE-. Na moción do PP acordouse o seguinte: solicitar ao Delegado de Política Territorial que acepte as demandas dos veciños de Feces de Abaixo e Tamaguelos para a súa inclusión no programa de transporte compartido da Xunta de Galicia TES + BUS, a inclusión do pobo de Queirugás en devandito programa, reunión co alcalde do Concello de Verín para solucionar esta cuestión e que obrigue ás empresas concesionarias de transporte de viaxeiros que percorren o ámbito deses pobos, que manteñan os servizos de autobús que figuran na súa concesión.

- Eliminación da praza de autotaxi que está vacante e a inclusión nos presupostos dos próximos catro anos dunha partida, negociada cos profesionais deste servicio, destinada á amortización doutras tres prazas nos presupostos. Devandita moción presentada polo BNG foi rexeitada na súa ratificación de urxencia polo PP debido á crisis económica na que se atopa o Concello de Verín, herdada do anterior grupo de goberno tripartito.

- Instar ao Subdelegado de Goberno a que investigue que actividades se exercen nos locais de suposto alterne situados no Casco Vello da vila e que se proceda ao seu peche inmediato se se demostra o máis mínimo indicio de irregularidade. Nesta ocasión a moción foi aprobada por unanimidade na súa ratificación de urxencia e posterior votación.

No apartado de rogos e preguntas interviñeron todos os portavoces dos grupos políticos.
 
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

En que mesa Voto?
Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PMPCI

PEID PREGUIZA

PEID Caldeliñas

Plan Xeral de Ordenación Urbana

PXOM APROBACION INICIAL

Peprich a fecha 2023


Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>