Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
Orzamento 2013 PDF Imprimir Correo-e

ORZAMENTO 2013


INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
3.269.537,00 €
Capítulo 2
Impostos indirectos
3.072.163,20 €
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
266.300,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
881.810,00 €
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
4.218.818,57 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
3.000,00 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
706.420,00 €
TOTAL INGRESOS
12.631.243,45 €

GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
2.997.150,00 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
73.150,00 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
1.693.484,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
3.765.769,61 €
Capítulo 5
Ingresos Patrimoniales
28.636,00 €
Capítulo 6
Investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
3.574.053,00 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
400.000,00 €
TOTAL GASTOS
12.631.243,45


 

?>