Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
Orzamento 2009 PDF Imprimir Correo-e

ORZAMENTO 2009

 

INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
  2.052.117,83
Capítulo 2
Impostos indirectos
  216.670,00
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
  1.610.219,00
Capítulo 4
Transferencias correntes
  3.294.356,51
Capítulo 5
Ingresos patrimoniais
  19.101,00
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
  486.572,38
Capítulo 8
Activos financeiros
81.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
400.000,00 €
TOTAL INGRESOS
8.160.036,72 €

GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
3.444.046,13 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
2.077.750,00 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
163.210,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
728.200,00 €
Capítulo 6
Investimentos reais
1.108.079,87 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
157.750,32 €
Capítulo 8
Activos financeiros
81.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
8.160.036,72 €
TOTAL GASTOS
8.160.036,72 €
 
 
 

?>