Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Cidade Novas Pleno Ordinario: 30 de decembro de 2022
Pleno Ordinario: 30 de decembro de 2022 PDF Imprimir Correo-e
Venres, 30 Decembro 2022 12:40

O Salón de Plenos do Concello de Verín acolleu esta mañá unha sesión ordinaria na que se abordaron os seguintes puntos:


1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DE DATA 19/12/2022

2. Expediente 4854/2022. Aprobación inicial das tarifas municipais do servizo de taxi

3. Expediente 4125/2022. SUBVENCIÓN ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE

VERÍN TEMPADA 2021-2022

4. Expediente 6130/2022. Convenios (Aprobación, Modificación ou Extinción) - FIC 2023

5. Expediente 6263/2022. INICIO EXPEDIENTE REMUNICIPALIZACIÓN SERVIZO DE

AUGA

6. Expediente 6285/2022. ADHESIÓN AO CONVENIO AGRUPACIÓN CONCELLOS

MELLORAS SANEAMENTO NO RÍO TÁMEGA

7. Expediente 6211/2022. MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DO CENTRO

DE DÍA MUNICIPAL

8. Expediente 3248/2017. Aprobación definitiva PEID Fontenova

9. Expediente 4103/2019. Aprobación definitiva PERI APR-45, zona de "Os Coutos"

10.Expediente 4649/2021. CESIÓN DUN BEN Á FUNDACIÓN SAN ROSENDO 11.Expediente 5499/2022. DAR CONTA DO DECRETO NÚMERO 2022-1973 DO

CONCELLEIRO DE FACENDA DE APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO EXERCICIO DE 2021

12.INFORMACIÓNS E OUTROS ASUNTOS DA PRESIDENCIA

13.DAR CONTA DOS DECRETOS DITADOS POLA ALCALDÍA E POLAS DISTINTAS

CONCELLARÍAS DELEGADAS, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, DENDE O 26/10/2022 ATÉ O 26/12/2022, AMBAS AS DÚAS DATAS INCLUÍDAS

14.ROGOS E PREGUNTAS

Tras aprobar por unanimidade a acta da anterior sesión extraordinaria urxente, o presidente, Gerardo Seoane Fidalgo, someteu votación a aprobación inicial das tarifas municipais do servizo de taxi quedando aprobadas inicialmente por unanimidade a seguintes modificacións nas mesmas:

Tamén foron aprobadas no pleno, por 12 votos (7 PSdeG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 abstencións do Partido Popular, a concesión de dúas subvencións nominativas. Por unha banda, e coa finalidade de promover e fomentar o deporte entre a mocidade verinesa, concedeuse unha achega de 50.000 euros as Escolas Deportivas de Verín. Por outra, a Asociación Cultural Vía XIV recibirá 40.000 euros para a realización da oitava edición do Festival Internacional de Curtametraxes de Verín, evento que ten como finalidade difundir a cultura cinematográfica e por en valor o patrimonio cultural, etnográfico e musical, tanto material como inmaterial, do val de Monterrei a través da sétima arte, en todas as súas vertentes.

Por outra banda, acordouse - por 12 votos (7 PSdeG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular- dar inicio ao expediente para a determinación dunha nova forma de xestión do Servizo de Abastecemento de Auga Potable e Saneamento do Concello de Verín; así como crear unha comisión mixta encargada de elaborar a proposta de Memoria Xustificativa da forma máis sostible e eficiente de xestión dos Servizos de Abastecemento de Auga Potable, Saneamento e Depuración de Augas Residuais, composta por:

- Persoal Político:

Alcalde- Presidente.

1º Tenente de Alcalde.

2ª Tenente de Alcalde.

Concelleiro de Servizos Públicos.

 

- Persoal Técnico.

1.Asesoría Técnica:

Esmin Ingeniería.

Topycat.

Consultaría de Gestión Innovadora.

 

2. Asesoría Económica: Soal Asesores.

 

3. Asesoría Xurídica: Esede Abogados.

 

Outro dos asuntos abordados na sesión plenaria foi a adhesión ao Convenio que regula a Agrupación de Concellos para desenvolver actuacións de mellora do saneamento no curso alto do Río Támega, cuxo obxectivo é mellorar os servizos de abastecemento, e tratamento das augas residuais. Este punto foi aprobado por unanimidade.

Logo de examinar a ordenanza reguladora do Centro de Día Municipal, así como a solicitude de incoación do procedemento de modificación de tarifas do mesmo, o pleno acordou - por 12 votos (7 PSdeG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular- aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora do Centro de Día Municipal, nos seguintes termos:

O pleno tamén aprobou definitivamente os planes especiais de Infraestruturas e Dotacións do Espazo Dotacional Público en Fontenova, e de Reforma Interior do ámbito APR-45 do Instrumento de Ordenación Provisional na zona de “Os Coutos” para actividades terciarias. Quedando estes puntos aprobados por 12 votos (7 PSdeG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos en contra do Partido Popular; e por 12 votos (7 PSdeG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 votos abstencións do Partido Popular, respectivamente.

A continuación someteuse a votación a cesión gratuíta á Fundación San Rosendo dunha parte da parcela 272, polígono 34, paraxe “Pedreiras” en Caldeliñas. Devanditos terreos son necesarios para a construción comprometida por devandita entidade do seu futuro complexo balneario e asistencial. Este asunto foi aprobado por 12 votos (7 PSdeG-PSOE e 5 BNG) a favor e 4 abstencións en contra do Partido Popular.

Por último, deuse conta dos decretos número 2022-1973 do concelleiro de facenda de aprobación da liquidación do orzamento xeral do exercicio de 2021 e dos ditados pola alcaldía e polas distintas concellarías delegadas, en materia de administración local, dende o 26/10/2022 até o 26/12/2022, ambas as dúas datas incluídas.

  
EBC

Logo FEADER

Centro de Dia

Guía da Comarca de Verín


Solicitude de Participación

En que mesa voto?

Compostaxe

Buzón do Cidadán

IOP Definitivo

PMPCI

PEID PREGUIZA

PEID Caldeliñas

Plan Xeral de Ordenación Urbana

PXOM APROBACION INICIAL

Peprich a fecha 2023


Sede electrónica


A un click


Biblioteca Municipal
Visor Sixpac?>