Convocadas 30 prazas de acceso libre para o Corpo de Gestión da Seguridade Social, Especialidade Auditoría e Contabilidade Imprimir
Martes, 22 Setembro 2015 16:38

Desde o departamento de Desenvolvemento Local do Concello de Verín infórmase dá publicación dá Orde ESS/1905/2015, de 15 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Xestión da Administración da Seguridade Social, especialidade de Auditoría e Contabilidade.Os procesos selectivos realizaranse mediante oposición con valoracións, exercicios e puntuacións que se especifican no Anexo I das bases.


REQUISITOS

Estar en posesión o en condición de obter antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, o título de Doutor, Licenciado, Enxeñeiro Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico ou Grao.


Prazo de solicitude: 20 días naturais (ata o 11 de outubro).


Información:

BASES BOE


Máis información: Oficina de Desenvolvemento Local Concello de Verín (PlantaPlanta Baixa)